Raňajky

Raňajky 2

Lyžiarsky kurz

Lyžiarsky kurz 3

Lyžiarsky kurz 4

Lyžiarsky kurz 5

Ranná rozcvička

Hráme sa

Hráme sa 2

Hráme sa 3

Lyžiarske preteky

Lyžiarske preteky 2

Vyhodnotenie

Rozcvička 2

Raňajky 3

Spoločenská miestnosť

Raňajky 4

Raňajky 5

Raňajky 6

Raňajky 7

Raňajky 8

Spoločenská miestnosť 2

Spoločenská miestnosť 3

Ihrisko

Izba

Izba 1

Sociálne zariadenia

Ubytovňa 2

Ubytovňa

Ihrisko 1

Ihrisko 2

Ihrisko 3